O STRATO ARTU...


   Ideja o razvoju specifičnog umetničkog stila i doprinosu umetničkom stvaralaštvu nastala je 90-ih godina kao plod specifičnih društvenih i privrednih okolnosti lokalne borske sredine. Strato Plus je sa svojim poslovanjem krenuo u Boru, a prve poslovne aktivnosti bile su vezane za trgovinu lak žicom i elektroizolacionim materijalama, te topljenjem i preradom mesinganih i bakarnih elemenata u svojoj livnici. Tako je direktor firme od samih početaka svoje delatnosti povezan sa radom rudarsko-topioničarskog basena Bor, sa kojim se u tim godinama sarađivalo u različitim oblastima poslovanja, i to na jedom ozbiljnom nivou.
   U tom periodu, rukovodstvo RTB Bor-a je prepoznalo značaj koji kulturno umetničke vrednosti imaju za razvoj i afirmaciju lokalne sredine koja je konstantno napredovala na svim poljima, te je RTB u svom sastavu osnovao posebnu jedinicu fazonskih odlivaka koja je krenula da radi na livenju umetničkih skulptura livenjem i kovanjem. Direktor poslovnog sistema Strato Plus DOO, kao čovek od struke i poznavalac livačke tehnologije, bio je fasciniran umećem i veštinama koje su borski livci i skulptori iskazivali prilikom rada na nastanku i oblikovanju ovih umetnina, te je rešio da uzme učešća i sam krene da doprinosi razvoju lokalne savremene umetnosti i kulture. Tako je Strato Plus krenuo sa nabavkom umetničkih skulptura od RJ Fazonskih odlivaka, te je ostvario izvanrednu saradnju koja i danas traje sa upravnikom i rukovodiocem livnice, skulptorom kao i ostalim zaposlenima u ovom sjajnom kolektivu.   U godinama koje su iza nas, Strato Plus je stvorio impozantnu kolekciju umetnina različitih formata kojom se ponosi, i sa kojima uzima učešća na galerijskim izložbama. U okviru svojih proizvodno-tehničkih mogućnosti, naša kompanija pokreće projekat samostalne izrade skulptura u bronzi, bakru i mesingu. S obzirom da Strato Plus ima svoju modernu livnicu, majstore i stručnjake u oblasti livarstva i kovanja umetnina, a pre svega veliki entuzijazam za još veći doprinos u očuvanju i potvrdi umetničkih vrednosti, smatramo da su stvoreni svi preduslovi da se uspešno predstavimo javnosti samostalnim izložbama u periodu koji predstoji.

   Na stranici se možete upoznati i videti neke od skulptura koje imamo u kolekciji, a mi ćemo vas blagovremeno informisati o našim daljim koracima u ovoj oblasti, sa ciljem dostojnog prezentovanja našeg umetničkog izraza i ideje, i nadom da ćete prepoznati naš trud i napore koje ulažemo svih ovih godina na afirmaciji lokalne kulture i umetnosti.