Proizvodnja ventila za grejni fiting

Proizvodnja ventila za grejni fiting

Ventil za grejni fiting je uređaj koji reguliše protok fluida,moguće je potpuno ili parcijalno onemogućiti prolaz fluida kroz cevi. Kompanija Strato plus DOO proizvodi i prodaje ventile sledećih tipova: ravno propusne ventile, ravno propusne ventile sa ispustom, ek ventile, kugla ventile sa ručkom ili leptirom,sigurnosne ventile,nepovratne ventile i ugaoni kugla ventil sa holenderom. Proizvodnja ventila za grejne fitinge obuhvata izradu različitih vrsta ventila koji se koriste u sistemima grejanja. Ovi ventili su ključni elementi u regulaciji protoka toplote i vode u grejnim sistemima. Proces proizvodnje obično uključuje izbor materijala visokog kvaliteta poput mesinga ili nerđajućeg čelika. Ventili se izrađuju u različitim veličinama i oblicima kako bi odgovarali različitim vrstama grejnih sistema. Tokom proizvodnje, ventili se testiraju kako bi se osigurala njihova pouzdanost i efikasnost. Kvalitetna proizvodnja ventila za grejne fitinge ključna je za optimalno funkcionisanje sistema grejanja. Mnogi proizvođači nude različite vrste ventila, uključujući termostatske, ručne i automatske ventile. Inovacije u proizvodnji ventila teže ka efikasnijem i ekološki prihvatljivijem korišćenju energije. Ventili za grejne fitinge se široko koriste kako u stambenim, tako i u komercijalnim objektima. Ovi ventili igraju ključnu ulogu u održavanju optimalne temperature prostorija i efikasnosti grejnih sistema.


Najprodavaniji su ravno propusni ventili za vodu  sa i bez ispusta, pozicije ½“,3/4“,1“,5/4“, 6/4“ i 2“. Propusni ventil se sastoji od nadgradnje ili virble i kućišta ventila.Nadgradnje ventila „Strato plus“izrađene su od mesingane šipke koja čini vreteno i na kraju vretena nalazi se disk sa gumicom čija je uloga da onemogući ili propusti protok vode.Nadgradnje ventila „Strato plus“ mogu biti sa siluminskim(sivim) ili metalnim(zelenim) točkićem.Kućište ravno propusnih ventila je masivno i specijalno napravljeno od mesingane šipke (koja ispunjava standard EN12164CW617N) na presi za šuplje kovanje.Upotrebom   mesinga standardizovanog hemijskog sastava  i primenom savremene tehnologije dobijamo najbolje ravno propusne ventile koje prodajemo i van granica Srbije.

Proizvodnja ventila za grejni fiting

Proizvodnja ventila za grejni fiting

Dosta je tražen Ek ventil „Strato plus jer je izrađen od najkvalitetnije mesingane šipke  , što je jako bitno pošto su ek ventili konstantno pod velikim pritiskom. Strato plus proizvodi ek ventile pozicije: ½“-3/8“ i ½-1/2“.Rukohvati ek ventila Strato plus su bele boje i sastavni su deo virble sa gumicom pomoću koje se reguliše protok vode.Najčešća primena Ek ventila je prilikom instalacije vodokotlića,veš mašine, mašine za sudove i kao sastavni deo slavine.Svaki ek ventil „Strato plus“ se testira na specijalnim uređajima pre nego što se pusti u prodaju.Strato plus garantuje kvalitet svojih proizvoda uz pravilnu montažu, upotrebom teflona .

Kugla ventili “Strato plus sadrže poliranu mesinganu kuglu sa otvorom koja se rotira za 90° radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. Kugla ventili imaju određenu prednost obzirom na gabarit, manje su od zasuna, obezbeđuju dobru zaptivnost i manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu. Karakteristično za kugla ventile je  mali otpor, koji pružaju prilikom strujanja fluida , samim tim laki su za  rukovanje .Navojni kuglasti ventil sa punim protokom predstavlja  armaturu, koja se ugrađuje u cevne instalacije u sistemima centralnog grejanja, u energetskim sistemima, u građevinarstvu, mašinogradnji. Upotrebljava se za sve neagresivne medije, kao što su voda, ulje, vazduh, para, nafta, ulja za podmazivanje.U prodaji imamo kugla ventile PN 16 I PN20,muško -ženske, žensko –ženske , veličine od ½” do 2”.

Ventili za grejne fitinge koriste se za različite svrhe u sistemima grejanja

Evo nekoliko primera:

  1. Regulacija temperature: Ventili omogućavaju kontrolu protoka tople vode kroz grejne sisteme radi održavanja željene temperature prostorija.
  2. Regulacija protoka: Omogućavaju podešavanje protoka vode kroz sisteme grejanja kako bi se prilagodili promenama u potrebama za toplotom.
  3. Izolacija: Ventili se koriste za blokiranje ili otvaranje protoka vode prema određenim sekcijama sistema, što omogućava održavanje ili popravku delova sistema bez uticaja na celokupni sistem.
  4. Sigurnosne svrhe: Neki ventili imaju sigurnosne funkcije koje automatski zatvaraju protok vode u slučaju prevelikog pritiska ili drugih nepredviđenih situacija.
  5. Kontrola vode za potrošnju: Ventili mogu biti korišćeni za regulaciju protoka vode za različite potrebe, poput pranja, tuširanja ili ispunjavanja bazena.
  6. Efikasnost sistema: Kombinacijom ventila različitih vrsta i funkcija, može se postići veća efikasnost sistema grejanja, što dovodi do manje potrošnje energije i bolje kontrole temperature.
  7. Automatizacija: Napredniji ventili mogu biti deo automatiziranih sistema grejanja koji se mogu daljinski upravljati radi precizne kontrole temperature i potrošnje energije.

Ovi su samo neki od primera, ali ventili za grejne fitinge mogu imati širok spektar primjena u različitim vrstama grejnih sistema.